TORRE DE CONTROL PORT
BARCELONA
2006

La torre de Control portuària es construeix en el Sector 8è del Port de Barcelona, conjuntament amb un edifici annex destinat a residència de mariners i pràctics, aules de seguiment i sales de reunions. El seu significat i la responsabilitat que comporta el control del port, suggereixen una imatge forta que vinculem des del primer moment al propi paisatge dels seus molls, molls que amb els seus diferents caràcters perfilen imatges molt diverses: molls de passatgers, molls de càrrega o molls des serveis.

Entre totes aquestes imatges, les potents grues, amb els seus gestos i mecanismes, van suggerir el llenguatge definitiu de la Torre i els grans i compactes cascos dels bucs, la massa del cos annex i de servei.

La torre, no obstant, hauria de ser un camí de la matèria a la llum i, per aquesta raó, la seva base és un gran compacte que en el seu camí cap a la llum, va desarticulant-se, fins a convertir-se en un únic espai lluminós. Control i guia dels bucs i únic punt visible en la nit i des de la llunyania juntament amb el far de Montjuïc, es converteix en clara referència del Frente Marino de la Ciutat.

L'acer corten en les plaques que amb la seva constant variació ritmada converteixen la torre en aquest mecanisme expressiu, les llepis de fusta en el recobriment del cos sota annex que rememoren els antics vaixells, l'acer inoxidable i el vidre en ambdós com element de sutura, són els materials escollits per a la seva sintaxi formal.

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com