TEATRE AUDITORI
GRANOLLERS
2002

El Teatre-Auditori, escoles de teatre, dansa i música de Granollers, és un complex cultural que té el privilegi de estar emplaçat al bell mig de la ciutat, ocupant els terrenys de l’antic escorxador, a prop de la terminal de autobusos d’àmbit intercomarcal, i amb molt bona capacitat polaritzadora del gruix de la ciutat i la seva comarca.

Avui el Teatre-Auditori, disposa de dues sales acabades: La Sala Gran, de capacitat variable, entre las 650 i 700 persones, a tenor de la disciplina escollida: teatre, òpera, auditori, etc., i la Sala Petita, de 220 localitats, pensada particularment per a la música de cambra, la paraula o petits congressos de diferent abast. La sala d’assaig o Sala-taller, amb capacitat per a 150 persones, així com les àrees destinades a la iniciació en el coneixement de les arts escèniques i musicals, de la dansa i de la plàstica corporal, estan ja construïdes però pendents d’equipament i posada en funcionament.

L’ingrés està pensat com un tros més de la ciutat, com un carrer, com unes petites places, on el mateix llenguatge del paviment urbà, traspassa la fràgil barrera de l’envidrament de façana, per ser un primer aixopluc de materials durs que responen a aquest codi urbà, i que ens reben abans de permetre’ns accedir a les respectives sales, de gran confortabilitat, tractades amb materials més suaus, càlids i acústicament adients. Un gran mirall trencat i pintat amb sentiments contradictoris, màscares i canvis de personalitat, que diagonalitza l’espai creat, uneix, amb el seu mirar escorçat les dues grans zones d’accés separades per un bar-restaurant, clara metàfora de la capacitat fragmentada del teatre i de la repetició d’un miratge real en perpetua transformació .

A un primer gest exterior, sinusoïdal, en front a la recta i a les arestes de tot el volum que des de lluny sap assenyalar els accessos, li correspon un altre d’interior, més brillant i atractiu, que indubtablement ens atrau cap a les sales: les portes de coure plegat.

Avui, l’equipament com a teatre i auditori, no del tot complet, es pot considerar suficient per a endegar amb èxit les propostes plantejades. Dues grans plataformes de més de 60 m2 permeten transformar el perfil de la Sala Gran en el marc idoni per a cada tipus d’espectacle escollit. El tornaveu és de molt fàcil implantació i la seva correcta instal.lació transforma l’espai escènic convencional en un espai global i ponderat sobre el centre emissor mateix: l’Orquestra.

Tots els elements mòbils són motoritzats i programables. Disposa de tots aquells serveis i equipaments propis d’un espai de pública concurrència de grans prestacions, dissenyats sota el prisma d’una decidida voluntat de control energètic i de la despesa pública.

Inaugurat el febrer de 2002, en els set anys de funcionament el teatre - auditori ha demostrat la seva vàlua.

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com