FAR MONTJUIC
BARCELONA
2001

El Far de Montjuïc de la Ciutat de Barcelona, construït en el canvi de Segle XIX al XX, està actualment en funcionament i en un futur albergarà, a més del Far pròpiament dit, la Seu d'Activitats Socials de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Es tracta d'afegir al paisatge de Barcelona una nova fita, sense cap aparent ni significativa modificació externa, que permetrà a la ciutat gaudir d'un nou servei cultural insòlit.

La prospecció geotècnica del lloc ens ha confirmat la seva capacitat per a augmentar l'espai aprofitable amb la creació d'una planta semi soterrani; un gran espai que s'obre al paisatge i a la magnífica vista portuària. Hem reorganitzat les plantes existents, per agrupar els diferents serveis socials de manera que, dins les possibilitats d'espai, la seva utilització sigui la més adequada per tal d’aconseguir les millors prestacions.

També es fa accessible la coberta, vinculant aquest espai al d'accés a l'habitació del far, per a la creació d'un Museu. Es manté l'estructura portant i els buits actuals, consolidant-se el conjunt mitjançant micropilots . L'actuació per pilotatges requereix de cura i atenció extrems en el moment de l'execució. També és necessari un sistema de protecció especial a causa de la proximitat, en vertical, del Cinturó Litoral.

En relació als materials utilitzats, el fet d'haver d’esdevenir Seu d'Activitats Socials de l'Autoritat Portuària ens acondueix a un Standard alt i, d’altra banda, la implantació de l'edifici en una muntanya i a prop del mar, ens obliga a considerar materials que siguin difícilment afectables pels agents externs.

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com