LEMERIDIEN
BARCELONA

L’hotel ,amb categoria de cinc estrelles, es troba a la Rambla cantonada carrer Pintor Fortuny, districte de ciutat vella de Barcelona, molt a prop del mercat de la Boqueria, Liceu, MACBA, la plaça de Catalunya i el port , es a dir al bell mig de la Barcelona mes turística.

L’edifici de 1956 i d’estil historicista a sofert durant els últims anys moltes reformes , sent la mes important la del any 1988. Actualment es un immoble amb dues plantes soterrani , planta baixa i nou plantes pis amb una superfície edificada de 16.172,56 m2 i una oferta de 212 habitacions.

La reforma a buscat millora les carències i defectes de funcionament. L’antiguitat de les instal·lacions i dels serveis , així com l’ incompliment de les normatives mediambientals, d’accessibilitat i de prevenció d’incendis ha demanat fer una intervenció en profunditat.

S’ha rehabilitat totes les façanes , impermeabilitzat totes les cobertes, reformat totes les habitacions i reordenat el funcionament de les plantes 1 a planta soterrani -2.

Actualment l’hotel te 233 habitacions, un nou menjador a planta baixa just a la cantonada de les rambles , nous salons amb totes les millores tècniques i estètiques exigibles,.. . Tot aquest esforç a suposat retornar a l’hotel a la màxima qualitat, millorant la seva oferta dins el renyit mercat hoteler de luxe de Barcelona.

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com