ILLA A TORRE BARÓ
BARCELONA
2012

El programa de necessitats proposat per part de la propietat és de tres plantes de soterrani per a garatge, planta baixa per a locals comercials i serveis comuns, i habitatges en les plantes superiors.

El solar està situat al carrer de Sant Feliu de Codines, Illa A, Torre Baró, de Barcelona. L’àmbit d’intervenció té una forma de pentàgon irregular en planta i està ubicat a la illa A del Pla de Millora urbana del sector 1 de Torre Baró. La superfície total del solar és de 486,09m2.

L’edifici es desenvolupa en diferents nivells amb una volumetria en planta en forma de U, i dins una forma de trapezi en la que es circumscriu. L’edifici s’ha encarat cap a la plaça dels eucaliptus, de manera que la part de planta baixa no ocupada per l’edifici sigui una extensió de la pròpia plaça. En canvi, el límit amb el carrer Sant Feliu de Codines es realitza a través de la façana Nord-oest que amb una altura de 31 metres, defineix clarament el carrer, diferenciant l’espai públic de l’espai privat.
La distribució genèrica en planta és de quatre habitatges per nivell, malgrat que en les dues últimes plantes, hi ha només dos habitatges per planta

El projecte té la voluntat de que el volum s’entengui com una entitat, no manifestant els nivells de què es composa. D’aquí la formalització de les façanes i de les mateixes finestres, que no fan evidents els nivells de planta.

L’edifici s’obre al passatge lateral, evitant la vista de l’accés directe des de la plaça tot i que l’entrada es faci sota cobert des de la plaça. L’accés, amb escala i ascensors, és obert, de manera que l’accés a cada habitatge és exterior i lluminós.

Des de la plaça, el volum, teatralment, tan sols insinua l’escletxa del pati_accés, malgrat que el buit en planta baixa i sota cobert, explica clarament aquest.

Els habitatges tenen un total de 2536,07 m2 construïts i 2207,23 m2 útils.
Hi ha dos locals comercials; Els locals comercials tenen 146,91 m2 construïts i 131,96 m2 útils. Els espais comuns són de 497,81 m2 construïts.
Els tres nivells soterranis d’aparcament ocupen 1461,16 m2 construïts i 1089,25 m2 útils. L’aparcament té una capacitat per a 33 places de cotxes i 29 places de motos

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com