SEPHORA
BARCELONA
2011

El treballs a realitzats consisteixen en el condicionament del local comercial situat en el centre comercial la superfície aproximada d’intervenció en cada local és de 800,00 m2 .

Els treballs a realitzar consisteixen amb el condicionament de les instal·lacions de aquest espai per adequar-les a la nova imatge corporativa, refer els recobriments dels terres, instal·lacions elèctriques, feines de paleta, pintura i enderrocs. No s’ha modificat cap element estructural.

Sephora El Triangle ( Centre comercial El Triangle C/ Pelai de Barcelona)
Sephora Les Arenes ( Centre comercial Les Arenes Plaça d’Espanya de Barcelona)
Sephora Mataró ( Centre comercial Mataró Park, Mataró)

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com