JORDI AVILÉS I CORTÈS

Arquitecte tècnic i enginyer d'edificació

Data de naixement: Octubre de 1964 (Terrassa)
Titulació acadèmica: Arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya.
3 de juliol de 1992
Enginyer de la construcció per la Universitat Antonio Nebrija de Madrid.
2011

Perfil Professional

Col·laboracions amb diferents estudis d’arquitectura i urbanisme des de l’any 1991 amb la realització de direccions d’obra, estat d’amidaments i pressupostos, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut i medi ambient, i també la participació en el desenvolupament de projectes executius.

Acreditat pel Centre Tècnic de Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya (C.T.R.) per la realització de projectes i direcció d’obra en edificacions amb patologies estructurals.

Inscrit en el Jutjat de Terrassa com a pèrit i taxador immobiliari.

MARTÍ AVILÉS Arquitectura & Gestió ©2014
C/ Doctor Ullés nº2 1r 2a · Tel. 93 731 51 44 · técnica@martiaviles.com